04
04
02
02
01
01
03
03

Målgruppe

I klinikken arbejder jeg med unge og voksne,
som kommer med en bred vifte af almenmenneskelige problemstillinger.

Unge på vej i livet

Måske er du en af de unge, som er under uddannelse eller skal til at vælge uddannelse, du er på vej ind i voksenlivet, og måske er du en af dem, som oplever et stigende pres og krav fra omgivelserne – eller måske fra dig selv?
Mange kan opleve sig stressede af disse krav og føle sig usikre på, om de gør det godt nok, og om de har valgt rigtigt. Ungdomslivet byder på mange muligheder, men også stigende krav om ansvar og selvstændighed. Måske er løsrivelsen fra dine forældre en udfordring på den ene eller anden måde?
Typiske problemstillinger for dig som er ung i dag, tager afsæt i temaer som ensomhed, venskaber, kærlighed og seksualitet, identitet ol.

Voksne på vej i livet
Livet er stressende og som årene går stiger kompleksiteten i tilværelsen. En masse glædelige begivenheder som f.eks. forældreskab fører mange forandringer med sig, og stiller krav om fleksibilitet i din evne til at tilpasse dig. Måske er det vanskeligt at få skabt en fornuftig balance mellem familieliv og arbejdsliv, måske er konfliktniveauet i familien lidt for højt, måske er du bare ikke rigtig glad mere – uden at du helt ved hvorfor?

Voksne i arbejdslivet
Vores arbejde betyder meget for de fleste mennesker – sikkert også for dig. At have et arbejde giver identitet, mening og en følelse af at have betydning, være dygtig til noget og giver os adgang til vigtige, udviklende faglige fællesskaber. Samtidig sikre arbejdet os muligheden for at være selvforsørgende og herre i eget liv. Af mange forskellige årsager kan arbejdet nogen gange gøre os syge, stressede og belastede.

Personer, som har været udsat for traumatiske oplevelser enten i barndommen eller i voksenlivet
Hvis du er et af de mennesker, der har været så uheldig, at have oplevet traumatiske begivenheder, vil du sandsynligvis have reageret med en intens frygtreaktion på et eller andet tidspunkt. Måske oplever du angst i mange forskellige situationer, måske har du svært ved at sætte ord på dine følelser og svært ved at have tillid til andre mennesker –især hvis traumet var personligt dvs. rettet direkte mod dig. Sygdom og ulykker, der kommer pludseligt, bringer mennesker i en chok-tilstand og sår tvivl om verdens forudsigelighed og livet forandres for altid. Du har måske mistet en du holdt af og kan ikke rigtig komme videre.

Pårørende
Hvis du er pårørende til et nærtstående menneske, der er ramt og belastet af alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, så har du stor sandsynlighed for at opleve forskellige symptomer på belastning; søvnproblemer, øget bekymringstendens, angst og uro, skyld og utilstrækkelighedsfølelse, vrede mod den syge, flere konflikter i forskellige sociale relationer -inklusiv til den syge. Du vil ofte opleve dig stresset og presset og måske bliver du depressiv. Når én person i familien rammes af psykisk eller fysisk sygdom rammer det hele familiens trivsel. Som pårørende kan man have en tendens til at glemme egen omsorg, og så er man hverken til gavn for den anden eller sig selv. Det er en ond cirkel. Jeg ved ikke præcis hvordan du oplever det at være pårørende, men måske kan du genkende elementer af ovenstående beskrivelse.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik